piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Obligacyjni inwestorzy mają w czym wybierać

Michał Sadrak | 06 grudnia 2022
Na rynku pierwotnym trwają adresowane do indywidualnych inwestorów oferty papierów dłużnych Bestu i Develii, a w najbliższą środę wystartuje też emisja Kruka.

Po raz drugi w tym roku równocześnie prowadzone będą trzy publiczne oferty obligacji na podstawie zatwierdzonych przez KNF prospektów. Wcześniej podobne wydarzenie można była obserwować tuż przed lutową napaścią Rosji na Ukrainę, a jeszcze wcześniej… w 2017 r. Nie jest to więc sytuacja częsta. Tym razem o względy inwestorów zabiegają Best i Develia, a lada moment dołączy do nich też Kruk.

Inwestorzy mogą więc wybierać pomiędzy dwoma windykacyjnymi weteranami rynku detalicznych obligacji, a świeżym w tym obszarze deweloperem (wcześniej Develia plasowała papiery dłużne tylko do instytucji). Przy czym dla Kruka będzie to po prostu dodatkowa emisja względem listopadowej oferty, ciepło przyjętej przez inwestorów, choćby z powodu podniesienia marży z 3,3 do 4,0 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Best nie mógł pozostać obojętny na krok lidera, wymuszony przecież sytuacją rynkową (m.in. przeceną zmiennokuponowych obligacji skarbowych), stąd zdecydował się na zwiększenie marży z 4,0 do 4,5 pkt proc. Istotnie więcej niż ostatnio płaci też Develia. W debiutanckiej ofercie publicznej spółka proponuje bowiem 4,1 pkt proc. marży wobec 2,7 pkt proc., jakie ustaliła w październiku 2021 r. podczas emisji dla inwestorów instytucjonalnych.

Publiczne oferty dla inwestorów indywidualnych

Mimo zwiększenia atrakcyjności oferowanych warunków względem starszych emisji (i ich wycen na rynku wtórnym), emitenci dość zachowawczo podchodzą do prowadzonych ofert. Best i Develia ubiegają się o 20 mln zł, a emisja Kruka warta będzie tylko 10 mln zł (w listopadzie spółka pozyskała 25 mln zł przy 46 mln zł popytu), co czyni ją jedną z najmniejszych kiedykolwiek przeprowadzonych ofert na podstawie prospektu.

Obfitujący w publiczne emisje grudzień nie jest zupełnym przypadkiem. Bo choć rynek obligacji przedsiębiorstw jako całość ma się w tym roku naprawdę źle, to adresowane do drobnych inwestorów oferty pozostają najjaśniejszym jego punktem. Od początku roku już dziewięciu emitentów zamknęło 21 emisji na podstawie prospektów, z których pozyskało 726 mln zł przy 1,47 mld zł popytu, co jest jego najwyższą wartością od 2017 r.

Więcej wiadomości o Kruk S.A., Best S.A., Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje