niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Obligatariusze CCC zgodzili się przesunąć wykup długu o pięć lat

msd | 18 maja 2021
Aby uzyskać zgodę inwestorów na tak istotne wydłużenie okresu spłaty wartych 210 mln zł papierów CCC0621, obuwnicza spółka musiała iść na duże ustępstwa, w tym dołożenie zabezpieczeń i podniesienie marży z 1,3 do 4,5 pkt proc.

Poniedziałkowe zgromadzenie obligatariuszy wyraziło zgodę na zmianę warunków emisji trzyletnich obligacji CCC0621, które miały wygasać w przyszłym miesiącu. Po długich negocjacjach termin spłaty przesunięto jednak o pięć lat, do czerwca 2026 r. z opcją wcześniejszego wykupu począwszy od czerwca 2022 r. W zamian od najbliższego okresu odsetkowego, rozpoczynającego się pod koniec czerwca, spółce przyjdzie płacić WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży, której wysokość rośnie o 3,2 pkt proc. 

Jeszcze w połowie czerwca do wszystkich obligatariuszy trafi natomiast dodatkowe 3 proc. nominału w formie jednorazowej premii prolongacyjnej.

Dotychczasowe zabezpieczenia długu w postaci poręczeń dwóch podmiotów zależnych zostaną natomiast rozszerzone, w tym o zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki eObuwie.pl. Dodatkowo CCC wyda administratorowi zabezpieczeń 10 weksli własnych, a także złoży wraz z poręczycielami oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Wśród wielu zmian w warunkach emisji papierów dłużnych CCC doszło także do uzupełnienie kowenantów. Wśród nich zapisano między innymi minimalny poziom wyniku EBITDA w lipcu i październiku 2022 r., a także założono, że od stycznia 2023 r. CCC powróci do badania wskaźnika dług netto/EBITDA. Początkowo będzie się on musiał zmieścić w 4,7x, a z biegiem czasu ma maleć, w tym do 3,3x rok później oraz 3,0x począwszy od października 2024 r.

W zgromadzeniu obligatariuszy wartych 210 mln zł papierów CCC0621 uczestniczyli właściciele obligacji za 148,4 mln zł. Wszyscy jednomyślnie opowiedzieli się za zmianą WEO, czego wymaga ustawa o obligacjach.

Samo CCC ma wyrazić zgodę na zmianę warunków emisji w najbliższych dniach (ma na to tydzień).

„Przyjęta przez obligatariuszy uchwała stanowi kolejny istotny krok w zakresie realizowanego przez emitenta planu refinansowania grupy, który oprócz zmiany warunków emisji obejmuje pozyskanie nowego finansowania bankowego” – podało CCC.

W ostatnich dniach obuwnicza spółka informowała także o podpisaniu tzw. dokumentu term sheet z bankami w sprawie nowego finansowania. CCC nie zdradza wprost jego wartości, ale projekt uchwał na najbliższe NWZ zakłada, że może chodzić o kwotę do 930 mln zł.

We wtorek rano obligacje CCC0621 tanieją o 0,35 pkt proc. do 99,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje