sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Obligatariusze Fast Finance otrzymali drugą ratę

msd | 02 stycznia 2020
Tym razem administrator zabezpieczenia przekazał właścicielom papierów FFI0121 4,21 proc. wartości nominalnej długu, dowiedzieliśmy się od jednego z obligatariuszy.

Do inwestorów trafiło po 42,1 zł od każdej obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł. Spłata 4,21 proc. nominału odpowiada kwocie, którą administrator zabezpieczenia obligacji serii M (FFI0121) otrzymał od spółki w listopadzie tego roku.

Przypomnijmy, Fast Finance od roku znajduje się w postępowaniu układowym, lecz obligacje FFI0121 zostały z niego wyłączone. Ich spłata ma nastąpić z przedmiotu zabezpieczenia – wierzytelności, które przed rokiem zostały przejęte przez administratora zabezpieczenia, a później oddane spółce do serwisowania.

Dotychczas właściciele papierów FFI0121 otrzymali od administratora w sumie 11,76 proc. nominału w dwóch ratach.

Spłata wymagalnych obligacji Fast Finance realizowana jest indywidualnie, dopiero po spełnieniu postawionych przez administratora wymogów formalnych wobec obligatariuszy. Wypłaty następują poza KDPW.

Obrót obligacjami FFI1021 pozostaje zawieszony, ponieważ opublikowane z opóźnieniem sprawozdania finansowe spółki nie zawierały raportów biegłego z badania i przeglądu.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje