poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

msd | 16 lipca 2018
Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.

Niektórzy obligatariusze GetBacku mieli otrzymywać telefony z propozycją nabycia nowych instrumentów finansowych, w tym papierów dłużnych, które pozwoliłyby odrobić straty na obligacjach windykatora – wynika z nadesłanej do Obligacje.pl relacji Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. Warunkiem odkupienia papierów windykatora ma być inwestycja w nowe instrumenty, ale ze kwotę stanowiącą dwu- lub trzykrotność pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBacku.

O całym procederze wie także Komisja Nadzoru Finansowego, która w piśmie przesłanym między innymi do prezesa Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack apeluje o przesłanie wszelkich danych, które mogą być pomocne w identyfikacji podmiotów i osób nakłaniających do nowych inwestycji. KNF chce też ustalić jakie te podmioty i osoby wykonują czynności wobec inwestorów GetBacku.

Osobną kwestią, obok niejasnych inwestycji, pozostaje też źródło pochodzenia danych kontaktowanych obligatariuszy GetBacku.

Z uwagi na znajomość danych kontaktowych obligatariuszy, nie jest wykluczone, że osoby, które się kontaktują, miały już z nimi wcześniej styczność na etapie oferowania obligacji Getback S.A. lub miały dostęp do danych osobowych obligatariuszy Getback S.A. – napisała KNF w liście skierowanym między innymi do prezesa Stowarzyszenia. 

W sprawie otrzymywanych propozycji odkupienia obligacji windykatora i odrobienia strat na nowych inwestycjach Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack zawiadomiło ABW, CBA i Prokuraturę Krajową.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje