poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

msd | 16 lipca 2018
Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.

Niektórzy obligatariusze GetBacku mieli otrzymywać telefony z propozycją nabycia nowych instrumentów finansowych, w tym papierów dłużnych, które pozwoliłyby odrobić straty na obligacjach windykatora – wynika z nadesłanej do Obligacje.pl relacji Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. Warunkiem odkupienia papierów windykatora ma być inwestycja w nowe instrumenty, ale ze kwotę stanowiącą dwu- lub trzykrotność pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBacku.

O całym procederze wie także Komisja Nadzoru Finansowego, która w piśmie przesłanym między innymi do prezesa Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack apeluje o przesłanie wszelkich danych, które mogą być pomocne w identyfikacji podmiotów i osób nakłaniających do nowych inwestycji. KNF chce też ustalić jakie te podmioty i osoby wykonują czynności wobec inwestorów GetBacku.

Osobną kwestią, obok niejasnych inwestycji, pozostaje też źródło pochodzenia danych kontaktowanych obligatariuszy GetBacku.

Z uwagi na znajomość danych kontaktowych obligatariuszy, nie jest wykluczone, że osoby, które się kontaktują, miały już z nimi wcześniej styczność na etapie oferowania obligacji Getback S.A. lub miały dostęp do danych osobowych obligatariuszy Getback S.A. – napisała KNF w liście skierowanym między innymi do prezesa Stowarzyszenia. 

W sprawie otrzymywanych propozycji odkupienia obligacji windykatora i odrobienia strat na nowych inwestycjach Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack zawiadomiło ABW, CBA i Prokuraturę Krajową.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje