sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Obligatariusze GetBacku pozwali skarb państwa

msd | 04 marca 2020
Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia skierowano prawdopodobnie pierwsze w kraju pozwy obligatariuszy przeciwko skarbowi państwa, wynika z informacji podanych przez jedną z kancelarii wyspecjalizowanych dotychczas w sprawach kredytów frankowych. Chętnych do skarżenia skarbu państwa jest jednak więcej.

Informujemy, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowane zostały dwa pozwy przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego (oraz równocześnie przeciwko  Idea Bank S.A.) – podała kancelaria radcy prawnego Radosława Górskiego.

Jak czytamy na stronie kancelarii, pozwy obligatariuszy GetBacku przeciwko skarbowi państwa „zostały skonstruowane w oparciu o założenie odpowiedzialności skarbu państwa na zasadzie bezprawności”.

Podstawą prawną roszczeń strony powodowej w stosunku do pozwanego skarbu państwa jest  między innymi art. 417 § 1 k.c., zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność skarb państwa – wyjaśniono.

Kancelaria powołuje się przede wszystkim na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące działalności Komisji Nadzoru Finansowego. 

Złożone do sądu pozwy koncentrują się na szeregu nieprawidłowości występujących w działaniu Komisji Nadzoru Finansowego – podano.

Jak przekonuje kancelaria, przyjęta przez nią strategia procesowa daje podstawę do formułowania roszczeń odszkodowawczych zarówno wobec pośredników sprzedających obligacje GetBacku, jak i wobec skarbu państwa. 

Pozwanie skarbu państwa (możliwe równocześnie z pozwaniem pośrednika) zabezpiecza również interesy poszkodowanych zwłaszcza w sytuacji spodziewanej niewypłacalności niektórych z pośredników – przekonuje kancelaria.

Jak czytamy na stronie kancelarii, dotychczas specjalizowała się ona w postępowaniach sądowych przeciwko bankom w sprawie kredytów frankowych.

W środę do godz. 14.30 kancelaria nie odpowiedziała na zadane przez nas dzień wcześniej pytania dotyczące między innymi kosztów, sposobu ustalenia wartości odszkodowania, czy wpływu na nie uprawomocnienia układu GetBacku z wierzycielami. 

Niedawno o pracach nad pozwem wobec skarbu państwa w sprawie GetBacku informowała też kancelaria WN Legal Wątrobiński Nartowski, która wskazywała, że orężem podczas sądowej batalii mogłoby być udowodnienie zaniechań legislacyjnych w zakresie nieterminowego wdrożenia dyrektyw unijnych (MiFID II), na co uwagę zwracał także NIK. Zainteresowanych skarżeniem skarbu państwa jest zresztą więcej. Chętnych do pozwu grupowego zbiera też Kancelaria Drzewiecki, Tomasz i Wspólnicy.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje