czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Obligatariusze SK Banku chcą wystąpić z roszczeniami wobec KNF i BPS

msd | 14 grudnia 2015
Posiadacze podporządkowanych papierów dłużnych Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, którego działalność zawieszono i wobec którego KNF złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, gromadzą się celem podjęcia wspólnych kroków prawnych.

W grę wchodzić może i pozew zbiorowy, a jego adresatami mogą być Komisja Nadzoru Finansowego oraz Bank Polskiej Spółdzielczości, który pełni rolę banku zrzeszającego.

Zarzuty formułowane pod adresem Komisji Nadzoru Finansowego, to między innymi opieszałość w podejmowaniu działań oraz nieodpowiednia polityka informacyjna w stosunku do klientów SK Banku, co – według poszkodowanych – miało doprowadzić do gwałtownego wycofania części depozytów.

Trzy tygodnie temu o zamiarze zbadania działań podejmowanych przez KNF wobec SK Banku informowało Ministerstwo Finansów.

Do przerzucenia winy na BPS drogę otworzyła sama Komisja, która sugerowała sprawowanie roli, jako banku zrzeszającego, w sposób niewystarczający. Warto w tym miejscu wskazać, że program naprawczy banku z Wołomina, który KNF odrzuciła był – jak wynika z wywiadu Jana Bajno, byłego prezesa SK Banku, dla Dziennika Gazety Prawnej – przygotowany wspólnie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

Na razie grupa, która zapowiada podjęcie wspólnych działań, liczy wierzycieli posiadających w sumie obligacje o wartości przekraczającej milion złotych. Łączna wartość długu podporządkowanego, którego spłata wydaje się nieosiągalna, to 75 mln zł. Niewykluczone, że oprócz obligatariuszy w grupie tej gromadzić się będą także właściciele depozytów o wartości ponad 100 tys. euro, które nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy mogą skontaktować się z jej przedstawicielem (dane osobowe do wiadomości redakcji) pod adresem obligacjeskbank@gmail.com.

 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium