poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Obligatariusze upadłego SK Banku wzywają KNF do ugody

msd | 09 sierpnia 2018
W ostatnich dniach lipca dwóch posiadaczy papierów dłużnych Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, którego upadłość ogłoszono w grudniu 2015 r., wystąpiło z wnioskami o zawezwanie Komisji Nadzoru Finansowego do próby ugodowej w związku z roszczeniami odszkodowawczymi.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium