czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Sąd ogłosił upadłośc SK Banku

msd | 30 grudnia 2015
W środę warszawski sąd wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie – podała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

Wierzyciele banku będą mieli trzy miesiące na zgłaszanie swoich wierzytelności od czasu ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

- W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością banku, tj. faktem, że aktywa SBRzR nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Jednocześnie w ocenie sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – napisano w komunikacie Komisji.

Dla właścicieli niewykupionych obligacji o łącznej wartości 75 mln zł szanse na odzyskanie zainwestowanych środków są niewielkie, ponieważ były to papiery podporządkowane. Oznacza to, że ich właściciele znajdują się na końcu listy wierzycieli do zaspokojenia.

Upadłość SK Banku, czy raczej początkowo samo zawieszenie działalności i złożenie przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości, odbija się nie tylko na portfelach właścicieli obligacji tego konkretnego banku, ale także innych, by wspomnieć tylko przecenę papierów GNB (to niejedyny jej powód) oraz banków spółdzielczych. Do tego dochodzą także straty inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych, z Allianzem na czele.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy, że obligatariusze banku z Wołomina rozważają wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami wobec KNF oraz BPS-u, który pełni rolę banku zrzeszającego.

 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium