poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Ochłodzenie na obligacjach Kruka

msd | 14 lutego 2020
W czwartek taniało 12 z 19 serii znajdujących się na Catalyst złotowych obligacji Kruka. Ich średnia rentowność do wykupu wzrosła z 4,68 do 4,86 proc.

Spadek notowań papierów dłużnych Kruka wiązać można ze spóźnioną reakcją rynku na wtorkową publikację Dziennika Gazety Prawnej, co miało być właśnie główną przyczyną ponad 10-proc. spadków ceny akcji windykatora na czwartkowej sesji. Trzy dni temu DGP opublikowała wywiad z Marcinem Warchołem, pełnomocnikiem rządu ds. praw człowieka oraz wiceministrem sprawiedliwości, w którym mówił on o kolejnych pomysłach legislacyjnych, w tym uregulowaniu handlu niespłaconymi długami, czy zakazie egzekucji nieruchomości, gdy dług stanowi tylko ułamek mieszkania (drugi z pomysłów zapisano już w tzw. ustawie antylichwiarskiej, której uchwalenie się przeciąga).

Wśród możliwych uregulowań w handlu długami, które prawdopodobnie przestraszyły inwestorów dziennik wymienia „wprowadzenie zakazu handlu wierzytelnościami opartymi na niespłaconych pożyczkach”.

Zasadą byłoby to, że ten, kto pożyczył pieniądze, powinien je również odzyskiwać, ewentualnie zatrudnić do tego zewnętrzną firmę windykacyjną. Niedopuszczalne jednak byłoby sprzedawanie „pakietu dłużników” do zewnętrznego podmiotu – informuje DGP.

W dniu publikacji artykułu DGP, a także dzień później, notowania długu Kruka zasadniczo się nie zmieniały. Katalizatorem okazał się najpewniej ponad 10-proc. spadek wartości akcji spółki, który obserwowaliśmy w czwartek. W ślad za akcjami traciły też obligacje windykatora. Na 19 serii jego złotowego długu taniało 12, aczkolwiek najgłębsze spadki nie przekraczały 1,6-1,8 pkt proc. Co jak na Kruka, wciąż jest wydarzeniem wartym uwagi.

Tylko w czwartek lista obligacji windykatora notowanych poniżej nominału wzrosła z dwóch do siedmiu serii. Natomiast przeciętna rentowność papierów Kruka wzrosła z 4,68 do 4,86 proc. 

Łączne obroty obligacjami wrocławskiej spółki wyniosły w czwartek – nieprzesadnie wysokie – 959 tys. zł. Największy handel można było obserwować na papierach KRU0521 (276 tys. zł), które potaniały o 0,55 pkt proc. do 99,81 proc. nominału. Jeszcze na trzech kolejnych seriach obroty przekroczyły 100 tys. zł. 

Komentując ponad 10-proc. spadek kursu akcji zarząd Kruka poinformował, że „w spółce nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby uzasadniać istotny spadek notowań”.

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących potencjalnych zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania praktykom lichwiarskim, Kruk SA informuje, że jednoznacznie i zdecydowanie popiera działania mające na celu wyeliminowanie patologicznych działalności na rynku pożyczek konsumenckich. W obrębie rynku wierzytelności grupa Kruk wspiera zmiany, które prowadziłyby do zwiększenia przejrzystości i uspójnienie praktyk rynkowych przy poszanowaniu słusznych praw tak osób zadłużonych, jak i wierzycieli. Na dzisiaj  nie ma konkretnych propozycji zmian związanych z obrotem wierzytelnościami w Polsce, natomiast Kruka SA aktywnie uczestniczy w pracach nad dyrektywą Unii Europejskiej, regulującą rynki obrotu wierzytelnościami w całej Unii, w tym w Polsce. Jednocześnie informacje medialne, które pojawiły się w  ostatnim czasie i dotyczące wierzytelności mających znamiona praktyk lichwiarskich nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez grupę Kruk – poinformowała spółka w piątek rano.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje