sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Oferta obligacji PragmaGO ponownie z dwukrotną nadsubskrypcją

msd | 27 listopada 2023
W wartej 20 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych faktoringowo-pożyczkowej spółki doszło do 48,5-proc. redukcji złożonych zapisów.

Według naszych obliczeń, popyt na obligacje Pragmy sięgnął około 38,9 mln zł, co daje średnio 52 tys. zł na każdego z 747 inwestorów, którzy brali udział w ofercie.

Podczas emisji prowadzonej na podstawie nowego prospektu PragmaGO proponowała trzyletni niezabezpieczony dług z 5,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Pod względem samego oprocentowania były to więc te same warunki, co w poprzedniej publicznej emisji z czerwca, ale przy okresie spłaty wydłużonym z 27 do 36 miesięcy.

Dla faktoringowo-pożyczkowej spółki była to czwarta w tym roku publiczna oferta obligacji. PragmaGO pozyskała w ten sposób łącznie 85 mln zł, każdorazowo notując dwu-, trzykrotne nadsubskrypcje.

Aktualny prospekt pozwala spółce prowadzić publiczne oferty papierów dłużnych do września przyszłego roku. 

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Pragmy. Pochodzące z ostatniej publicznej oferty papiery PRF0925 wyceniane są na 100,43 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje