poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Olivia Fin przyspieszy wykup o pięć miesięcy

msd | 24 stycznia 2024
Spółka celowa deweloperskiej grupy Olivia Centre przedterminowo spłaci nienotowane na GPW obligacje o wartości 21,7 mln zł.

Wcześniejszy wykup nienotowanej serii zapowiedziano na 24 lutego, tj. na pięć miesięcy przed pierwotnym terminem wymagalności. Spłata obejmie całość wartej 21,718 mln zł serii, za którą Olivia Fin płaci stałe 6 proc. w skali roku.

Pomimo krótkiej obecności na Catalyst, Olivia Fin już teraz daje się poznać jako spółka dość regularnie przeprowadzająca wcześniejsze spłaty krótkoterminowego zadłużenia z tytułu obligacji. Równolegle jest ona aktywna na rynku pierwotnym, skąd w ubiegłym roku pozyskała ponad 94 mln zł w sześciu emisjach.

Olivia Fin prawdopodobnie wiąże też coraz większe oczekiwania z obligacjami adresowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych, ponieważ w grudniu uchwaliła program emisji do 150 mln zł i złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

Na Catalyst znajduje się 10 serii obligacji Olivii, w tym jedna w euro. Jak na razie, płynność długu spółki wciąż pozostawia sporo do życzenia. 

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst