niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Olivia Fin wykupi przed terminem obligacje warte 20 mln zł

msd | 29 lutego 2024
Spółka celowa z deweloperskiej grupy Olivia Centre przyśpieszy o dwa miesiące wykup nienotowanych obligacji serii G.

Dzień wcześniejszej spłaty papierów o wartości 20 mln zł ustalono na 2 kwietnia, tj. dwa miesiące przed pierwotnym terminem ich wykupu.

To kolejna już przedterminowa spłata długu Olivii w ostatnim czasie. Choćby przed kilkoma dniami wykupiła ona nienotowane obligacje o wartości 21,7 mln zł, które miały wygasać w lipcu tego roku. 

Równolegle do prowadzonych wcześniejszych spłat Olivia Fin aktywna jest też na rynku pierwotnym. W ubiegłym roku spółka przeprowadziła sześć emisji o łącznej wartości ponad 94 mln zł. W tym roku zaczęła zaś od lutowej emisji na 7 mln euro.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Olivii Fin. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których spółka płaci 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR, kwotowane są na 101,3/101,8 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst