piątek, 25 września 2020

Newsroom

Operator szpitala z grupy Geo upadł

msd | 06 listopada 2019
Katowicki sąd ogłosił upadłość Geo Medical, spółki z deweloperskiej grupy Geo, Mieszkanie i Dom. Szpitalne aktywa dewelopera nie mogą być jednak przedmiotem roszczeń wierzycieli upadłego.

Spółka Geo Medical prowadziła działalność medyczną w katowickim szpitalu wybudowanym przez dewelopera. Z budynku oraz znajdującego się w nim sprzętu medycznego korzystała jednak na podstawie umowy najmu, co ma gwarantować grupie Geo, że szpitalne aktywa nie będą przedmiotem roszczeń wierzycieli upadłej spółki.

Jak wynika z ostatniego sprawozdania finansowego grupy Geo, Mieszkanie i Dom, właścicielem budynku szpitala i znajdującego się w nim sprzętu jest CMC Geo Projekt 2, inna spółka z grupy.

Właściciel budynku szpitala rozważa różne warianty dalszego wykorzystania tego budynku, a w tym między innymi jego dzierżawę. W dniu 14 października 2019 r. zawarł umowę dzierżawy części budynku z podmiotem trzecim z branży medycznej – podano w komunikacie.

Jak zwracaliśmy uwagę, o zakończeniu działalności medycznej i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Geo Medical inwestorzy deweloperskiej grupy dowiedzieli się dopiero we wrześniu z memorandum opublikowanego przy okazji publicznej oferty obligacji Geo, Mieszkanie i Dom.

Z trwającej ponad sześć tygodni oferty, zamkniętej w październiku, deweloper pozyskał 5,93 mln zł wobec ofertowanych 10 mln zł. Ofercie mógł zaszkodzić fakt, że w trakcie przyjmowania zapisów spółka miała poślizg w wypłacie odsetek od starszych obligacji. Deweloper tłumaczył ten fakt problemami techniczno-sprzętowymi.

Notowane na Catalyst obligacje GEO0421 o wartości 20 mln zł wyceniane są na 100,06 proc. nominału. Warunki emisji przewidują częściową amortyzację długu w kwietniu i październiku 2020 r.

Więcej wiadomości o GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje