wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

P4 sprzedał infrastrukturę za 6,7 mld zł

msd | 01 kwietnia 2021
Operator sieci Play sprzedał działalność w zakresie zarządzania i komercjalizacji swojej niezależnej infrastruktury pasywnej – masztów i wież telekomunikacyjnych.

Warta 6,7 mld zł infrastruktura składająca się z około 7 tys. lokalizacji trafi do On Tower Poland, spółki, w której 60 proc. udziałów posiada hiszpański Cellnex, a pozostałe 40 proc. należy do francuskiej grupy Iliad, która w ostatnich miesiącach przejęła Play’a.

Zawarta umowa przewiduje, że ustalona cena sprzedaży może jeszcze podlegać korektom.

„Jednocześnie emitent zawarł z On Tower Poland sp. z o.o. długoterminowe umowy serwisowe na okres 20 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie, na podstawie których emitent m.in. będzie nadal korzystał ze sprzedanej w ramach ww. transakcji infrastruktury pasywnej na potrzeby swojej działalności telekomunikacyjnej” – podano w komunikacie.

Zamiar sprzedaży infrastruktury P4 po raz pierwszy zapowiadano w październiku ubiegłego roku, jeszcze przed zamknięciem wezwania na akcje Play Communications, jedynego wspólnika spółki.

W ostatnich dniach P4 zaciągnął 5,5 mld zł nowych kredytów, spłacając około 3,3 mld zł starszego zadłużenia bankowego.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji P4 z terminami spłaty w grudniu 2026 r. i grudniu 2027 r. Nowsze z nich – PLY1227 – wyceniane są na 100,75 proc. nominału, co daje 1,95 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje