niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Październikowe emisje Pekao trafiły na Catalyst

msd | 10 stycznia 2019
Bank wprowadził do giełdowego obrotu 10- i 15-letnie podporządkowane papiery dłużne warte kolejno 550 mln zł oraz 200 mln zł.

Wyemitowane w październiku 10-letnie papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc. marży. Za uplasowaną równolegle emisję 15-letniego długu Pekao płaci o 0,25 pkt proc. więcej.

Obie debiutujące serie mogą zostać przedterminowo wykupione na pięć lat przed ostatecznym terminem spłaty, czyli w październiku 2023 r. dla papierów 10-letnich oraz w październiku 2028 r. dla długu 15-letniego. Z przysługującego prawa bank najpewniej skorzysta, ponieważ jest to dług podporządkowany, który na pięć lat do wykupu zaczyna być amortyzowany w funduszach własnych. Najprościej rzecz ujmując, z biegiem czasu korzyść z podporządkowanych obligacji jest coraz mniejsza dla współczynników kapitałowych, dlatego z punktu widzenia banku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich zrefinansowanie nową serią tego rodzaju długu.

Wartą 550 mln zł serię B objęło 64 inwestorów, zaś serię C na 200 mln zł uplasowano wśród 20 inwestorów. Nominał pojedynczej obligacji to 500 tys. zł.

W czwartek do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami PEO1028 oraz PEO1033.

W obrocie na Catalyst notowana jest także emisja podporządkowanego długu Pekao z 2017 r. Warte 1,25 mld zł papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,52 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty, ale i opcji wcześniejszego wykupu w październiku 2022 r.

W ostatniej transakcji – ze środy – papiery PEO1027 wyceniano na 101,1 proc. nominału, co oznacza 2,94 proc. rentowności brutto, jeśli przyjąć, że Pekao dokona przedterminowej spłaty w 2022 r.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje