niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

PCC Rokita jednak musi wypłacić dywidendę

msd | 20 maja 2020
Wbrew propozycji zarządu w sprawie przeznaczenia całości zeszłorocznego zysku na kapitał zapasowy, ZWZ spółki, głosami głównego akcjonariusza, zatwierdziło wypłatę 67,7 mln zł dywidendy.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na 4 czerwca. Za jej uchwaleniem oddano 27,2 mln głosów, z czego ponad 26,6 mln należało głównego akcjonariusza, niemieckiej spółki PCC SE.

W ubiegły czwartek zarząd Rokity rekomendował niewypłacanie dywidendy. Od tego czasu notowania większości obligacji chemicznej spółki delikatnie wzrosły.

Na koniec I kwartału grupa PCC Rokita miała na rachunkach rekordowe 135 mln zł gotówki, co po części wynikało z niemal pełnego wykorzystania dostępnych linii kredytowych. Przy słabnących wynikach wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił zaś 2,84x i był najwyższy od połowy 2015 r. 

W ostatnim sprawozdaniu finansowym chemiczna grupa zapowiedziała możliwość ograniczenia inwestycji w związku z pandemią koronawirusa. 

Na Catalyst znajduje się 12 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do października 2026 r. (kwietniowo-majowo emisja jeszcze nie trafiła do obrotu). Najdłuższe z nich rynek wycenia z 5,39 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje