wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny planuje na środę emisję listów zastawnych

msd | 23 lutego 2021
Warta do 250 mln zł publiczna oferta zostanie przeprowadzona na podstawie niedawno zatwierdzonego prospektu, lecz jej adresatami będą wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

Pekao Bank Hipoteczny zaproponuje sześcioletnie listy zastawne oprocentowane na WIBOR 6M plus 0,75 pkt proc. marży. To tyle samo, co w ofercie z maja ubiegłego roku, lecz przy dwukrotnie dłuższym okresie spłaty (wówczas za podstawę stopy procentowej wybrano WIBOR 3M). Tym razem papiery będą jednak plasowane z dyskontem, ich cena emisyjna wyniesie bowiem 998 zł (99,8 proc. nominału).

Zapisy w wartej 250 mln zł ofercie przyjmowane będą od inwestorów instytucjonalnych w najbliższą środę (24 lutego). Dzień emisji i udostępnienia wyników oferty wyznaczono jednak na 15 marca. Pod koniec marca nowe listy zastawne Pekao BH mają natomiast trafić do obrotu na GPW, co – wnosząc po płynności starszych serii – ma wyłącznie wymiar symboliczny.

Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, choć zatwierdzony w pierwszej połowie lutego prospekt daje też bankowi prawo oferować listy zastawne inwestorom indywidualnym.

Pekao BH oczekuje, że nowe listy zostaną ocenione przez agencję Fitch analogicznie do bieżących ratingów starszych serii (A- z perspektywą negatywną).

Na Catalyst notowanych jest 11 serii listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego, lecz do żadnych transakcji nimi nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje