niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

Pekao Faktoring uplasował trzymiesięczne obligacje

msd | 13 maja 2020
Faktoringowa spółka wyemitowała zerokuponowe papiery dłużne o wartości nominalnej 330 mln zł, wynika z rejestru KDPW.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje