poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Pekao Faktoring wypuściło obligacje na 150 mln zł

msd | 16 września 2020
Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne zerokuponowe papiery dłużne, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje