poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Pekao Leasing wypuścił kolejne obligacje dyskontowe

msd | 05 listopada 2019
Firma leasingowa uplasowała sześciomiesięczne papiery dłużne o wartości nominalnej 200 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Termin wykupu długu ustalono na 4 maja 2020 r. Papiery nie są oprocentowane, lecz uplasowano je z dyskontem.

Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji, Bank Pekao, który jest zarazem jedynym akcjonariuszem emitenta.

W ostatnich dwóch miesiącach Pekao Leasing wyemitował sześć serii krótkoterminowych obligacji o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 1 mld zł.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje