wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Pierwsza transakcja oparta o WIRON

msd | 16 stycznia 2023
ING Bank Śląski i PKO BP zawarły pierwszą na krajowym rynku bilateralną transakcję, w której wykorzystano indeks WIRON.

Banki zawarły pomiędzy sobą transakcję swap’a indeksowanego stopą overnight (overnight index swap; OIS), w której zastosowanie znalazł WIRON, nowy wskaźnik, docelowo będący następcą WIBOR-u na krajowym rynku.

„Dzięki zawartej transakcji banki sprawdziły zdolności operacyjne i technologiczne do stosowania WIRON w instrumentach finansowych. Transakcja miała niską wartość nominalną i została zawarta na krótki okres” – podała Komisja Nadzoru Finansowego. 

Jak wskazano, transakcja wpisuje się w założenia mapy drogowej przyjętej przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), która zakłada budowę płynności na rynku instrumentów pochodnych o charakterystyce OIS, gdzie za wskaźnik referencyjny docelowo służyć ma właśnie WIRON. Na tym etapie wdrożenia transakcje te będą mieć jednak charakter bilateralny, tj. będą rozliczane pomiędzy dwiema stronami kontraktu.

W osobnym komunikacie poinformowano również, że Komitet Sterujący NGR przyjął rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej o WIRON. Jej projekt był wcześniej poddany konsultacjom publicznym, w ramach której nie zgłoszono żadnych uwag.

Na początku stycznia miało też dojść do zamknięcia konsultacji w zakresie stosowania WIRON-u w emisjach zmiennokuponowych obligacji.

Przyjęta we wrześniu mapa drogowa zakłada, że jeszcze w 2023 r. WIRON będzie stopniowo wprowadzany do umów i instrumentów finansowych, by rok później możliwe było stopniowe wycofywanie umów i instrumentów opartych o WIBOR. Finalizacja reformy nastąpić ma w 2025 r., gdy – wg dzisiejszych założeń – WIRON znajdzie się w powszechnym użyciu, a wskaźnik WIBOR nie będzie już opracowywany.

Co do zasady, WIRON (Warsaw Interes Rate Overnight) jest indeksem transakcyjnym, opracowywanym na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa na jeden dzień. Uzyskanie z takiego indeksu stawek terminowych wymaga zaś użycia procentu składanego (np. WIRON 3M przedstawia złożone stawki jednodniowe z ostatnich trzech miesięcy). Innymi słowy, nowy indeks odzwierciedla oprocentowanie już zrealizowanych transakcji, a nie przyszłe oczekiwania co do wysokości stóp procentowych.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst