piątek, 22 października 2021

Newsroom

Pierwsze obligacje spółdzielcze od blisko dwóch lat

msd | 28 września 2021
Niewielki Bank Spółdzielczy w Izbicy uplasował warte 4,8 mln zł papiery dłużne, które nie trafią do obrotu na Catalyst.

Dziewięcioletni okres spłaty oraz jednostkowy nominał na poziomie 400 tys. zł mogą wskazywać, że mamy do czynienia z obligacjami podporządkowanymi. Wysokość oprocentowania długu nie została jednak ujawniona. 

Uplasowane przez bank papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. Choćby dlatego, że ich wartość znajduje się poniżej minimalnego progu dopuszczenia do obrotu, ustalonego na 5 mln zł.

Na koniec 2020 r. Bank Spółdzielczy w Izbicy miał 266,5 mln zł sumy bilansowej, a jego współczynnik wypłacalności znajdował się na poziomie 13,19 proc. wobec średniej w sektorze spółdzielczym wynoszącej wówczas 18,94 proc.

Emisja IBS Banku jest na rynku swego rodzaju unikatem. To bowiem pierwszy spółdzielczy dług, jaki uplasowano od listopada 2019 r. Zanik znaczenia tego typu papierów dość dobrze oddaje systematycznie kurcząca się liczba jego emitentów na rynku Catalyst (obecnie to tylko siedem banków wobec ponad 20 u szczytu popularności obligacji spółdzielczych). 

Więcej wiadomości kategorii Emisje