piątek, 18 września 2020

Newsroom

Pionierskie obligacje od Taurona

msd | 06 lutego 2020
Energetyczny koncern przyjął program emisji do 2 mld zł, a pierwszą w jego ramach ofertę chce zamknąć w najbliższych trzech miesiącach. Nowością będzie uzależnienie wysokości marży od wskaźników redukcji CO2 i zwiększenia mocy w OZE.

W ramach nowego programu energetyczny koncern zamierza plasować w seriach niezabezpieczone papiery o okresie spłaty od pięciu do 10 lat. Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na GPW.

Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy emitenta, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej – podano w komunikacie. 

Tauron zastrzega, że wpływy z emisji nie zostaną wykorzystane do finansowania nowych lub istniejących bloków węglowych. 

Warunki emisji obligacji emitowanych w ramach programu będę zawierały wskaźniki zrównoważonego rozwoju w postaci wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia mocy w OZE. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na poziom marży odsetkowej obligacji – poinformował Tauron.

Spółka nie informuje wprost, aby planowane emisje miały otrzymać status zielonych obligacji. Uplasowanie takich papierów Tauron miał rozważać już trzy lata temu.

W listopadzie Tauron wykupił obligacje o wartości 1,75 mld zł.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje