sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

PKN Orlen uplasował obligacje ESG z 90 pb. marży

msd | 09 grudnia 2020
Warte 1 mld zł pięcioletnie papiery zrównoważonego rozwoju zostały uplasowane przy 2,2 mld zł popytu od inwestorów instytucjonalnych.

Za pięcioletni niezabezpieczony dług PKN Orlen zapłaci WIBOR 6M plus 90 pb. marży, która będzie mogła wzrosnąć o kolejne 5 lub 10 pb., jeśli przyznany spółce rating ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjnych) ulegnie pogorszeniu. 

„Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research UK Limited na poziomie z daty emisji obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu” – podano w komunikacie.

Na razie poziom ratingu ESG, jaki zostanie przyznany płockiemu koncernowi przez agencję MSCI ESG Research nie jest publicznie znany. Niezależnie od tego, PKN Orlen wystąpi też o nadanie nowym obligacjom tradycyjnego ratingu kredytowego.

W emisji skierowanej do kwalifikowanych inwestorów zapisy o łącznej wartości 2,2 mld zł złożyły 54 podmioty.

- Jesteśmy też dumni z faktu, że jako pierwsza firma w Europie Środkowej wyemitujemy obligacje oparte na ratingu ESG. Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej, postrzegając ten proces nie tylko przez pryzmat wyzwań, ale przede wszystkim szansy na dalszy, zrównoważony rozwój PKN Orlen. Zgodnie z naszą długoterminową strategią, realizujemy ambitne projekty, które umożliwią nam osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem, prowadzimy nowoczesny biznes, dlatego finansowanie inwestycji będzie opierać się m.in. na środkach pochodzących z emisji obligacji zrównoważonego rozwoju – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie prasowym.

W ramach zapowiedzianego planu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. paliwowy koncern zamierza też emitować zielone obligacje na rynku europejskim.

Uplasowane we wtorek papiery (zamknięto książkę popytu) formalnie zostaną wyemitowane 22 grudnia. Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na GPW, gdzie notowanych jest pięć starszych serii długu Orlenu, pochodzących z publicznych prospektowych ofert o łącznej wartości 1 mld zł. 

Na otwarciu środowej sesji najbliższe wykupu papiery PKN0921 wyceniane są przez sprzedającego na 100,3 proc. nominału (0,61 proc. rentowności brutto). Najdłuższa seria PKN1222 kwotowana jest zaś na 100,58 proc. nominału (0,86 proc. rentowności).

Tymczasem jeszcze podczas budowy książki popytu na obligacje ESG, które niosą na sztandarach ład korporacyjny, PKN Orlen postanowił przejąć Polska Press, wydawnictwo prasowe, które posiada między innymi większość dzienników regionalnych w kraju. Spółka nie ujawniła wartości transakcji. Nieoficjalnie – za pb.pl – cenę ustalono na około 120 mln zł.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje