niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

PKN Orlen ustanowi program emisji euroobligacji

msd | 30 kwietnia 2021
Łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu papierów może sięgnąć do 5 mld euro. Wśród nich ma się także znaleźć miejsce dla tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych.

W ramach wartego do 5 mld euro programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN) możliwe będą wielokrotne emisje długu w różnych walutach, o różnej strukturze odsetkowej oraz różnych terminach zapadalności – wynika z komunikatu płockiego koncernu.

Emitowany ramach programu EMTN dług będzie mógł mieć status zielonych obligacji lub obligacji zrównoważonego rozwoju (ESG). 

Jak wskazano, papiery mogą trafić do obrotu na giełdzie w Dublinie, Warszawie, a także i na innych rynkach regulowanych.

„Emisja każdej serii euroobligacji w ramach programu EMTN będzie zatwierdzana przez zarząd spółki. Zgodnie z decyzjami zarządu oraz rady nadzorczej PKN Orlen S.A., spółka podejmie wszelkie czynności wymagane do ustanowienia programu EMTN oraz emisji euroobligacji” – podano w komunikacie.

W czerwcu tego roku spółka celowa Orlenu musi spłacić wyemitowane w 2014 r. obligacje o wartości 0,5 mld euro.

W ostatnich miesiącach PKN Orlen uplasował dwie emisje papierów zrównoważonego rozwoju, każda o wartości 1 mld zł.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu (niedawna druga emisja ESG jeszcze jest notowana), w tym pięć pochodzących z publicznych ofert, które były adresowane do indywidualnych inwestorów. Papiery te wygasać będą od września tego roku do grudnia przyszłego roku. Najbliższe wykupu papiery PKN0921 kwotowane są przez sprzedającego przy ujemnej rentowności brutto i netto. Najdłuższą detaliczną serię – PKN1222 – nabyć zaś można od ręki przy 0,67 proc. rentowności, co tylko niewiele przekracza ofertowane przez resort finansów 0,5 proc. na trzymiesięcznych papierach skarbowych.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje