czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny ponownie wyemituje zielone listy zastawne

msd | 28 listopada 2019
Bank wyemituje pięcioletnie listy o wartości 250 mln zł, za które zapłaci inwestorom WIBOR 3M plus 0,51 pkt proc. marży.

W środowym procesie budowy księgi popytu 20 inwestorów złożyło deklaracje nabycia o wartości ponad 450 mln zł, wynika z komunikatu PKO Banku Hipotecznego. Ostatecznie emisja warta będzie 250 mln zł.

Wpływy z emisji zielonych listów zastawnych mają służyć refinansowaniu udzielonych przez bank kredytów hipotecznych na nieruchomości o wysokiej efektywności energetycznej.

W ciągu roku od emisji PKO BH zobowiązany będzie do opublikowania raportu z alokacji pozyskanych środków. Wynika to z wytycznych zawartych w dokumencie Green Covered Bond Framework, określającym zasady dotyczące emisji zielonych obligacji. 

Dla PKO BH to druga emisji zielonych listów zastawnych, pierwszą uplasował w czerwcu tego roku. Oprocentowanie nieco ponad pięcioletnich papierów, także na 250 mln zł, ustalono wówczas na WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. marży.

We wrześniu inauguracyjną emisję zielonych listów zastawnych przeprowadził też ING Bank Hipoteczny.

Na Catalyst znajduje się 21 serii papierów dłużnych PKO BH, w tym 17 serii listów zastawnych i cztery serie obligacji, w tym trzy pochodzące z publicznych ofert skierowanych do indywidualnych inwestorów. Rynek wycenia je w okolicach nominału, co oznacza 2,1-2,3 proc. rentowności. 

Do najbliższego piątku PKO BH prowadzi kolejną, czwartą już, publiczną emisję obligacji dla zamożnych inwestorów indywidualnych (zapisy od ok. 111 tys. zł). Bank ponownie oferuje WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. za dwuletnie papiery. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje