środa, 27 maja 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny wyemitował obligacje na 0,9 mld zł

msd | 03 października 2019
Bank wypuścił sześciomiesięczne zerokuponowe papiery dłużne o wartości nominalnej 900 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wygasające 1 kwietnia obligacje zostały uplasowane po 98,97 proc. wartości nominalnej, co oznacza 890,7 mln zł wpływów brutto dla banku.

2 października bankowi wygasały zerokuponowe sześciomiesięczne obligacje o wartości nominalnej 800 mln zł, wynika z ostatniego sprawozdania finansowego.

Jak usłyszeliśmy w PKO BH, nowy dług uplasowano w ramach niepublicznego programu emisji obligacji własnych. Papiery nie były przedmiotem oferty dla inwestorów indywidualnych i nie trafią do giełdowego obrotu.

Natomiast wśród inwestorów indywidualnych PKO BH uplasował przed kilkoma dniami – po raz trzeci  już – dwuletnie obligacje, za które zapłaci WIBOR 6M plus 0,6 pkt proc. marży. Obligacje trafią do giełdowego obrotu, gdzie dwie wcześniejsze emisje są wyceniane na 99,9-100 proc. nominału.

Na GPW znajduje się łącznie 20 serii długu PKO BH, z czego trzy emisje to obligacje, zaś pozostałe 17 stanowią listy zastawne.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje