wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne

msd | 07 czerwca 2019
Bank uplasuje pionierską na polskim rynku ofertę zielonych listów zastawnych, czyli papierów dłużnych, z których wpływy wykorzystane będą wyłącznie do finansowania nowych lub refinansowania kredytów hipotecznych na mieszkania o wysokiej efektywności energetycznej.

Nowe listy warte będą 250 mln zł. Podczas środowej budowy księgi popytu ich oprocentowanie ustalono na WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. marży przy terminie spłaty ustalonym na 30 września 2024 r.

Zielone listy zastawne są praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim – tłumaczy PKO Bank Hipoteczny.

Bank zobowiązał się opublikować raport z alokacji pozyskanych środków w ciągu roku od zamknięcia emisji zielonych listów zastawnych.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć w euro. Do transakcji nimi dochodzi rzadko lub wcale.

W miniony poniedziałek KNF zatwierdziła program publicznych emisji obligacji PKO BH. W jego ramach bank będzie mógł zaoferować papiery dłużne także i inwestorom detalicznym.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje