czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny wypuścił dwie kolejne serie obligacji

msd | 25 lutego 2020
Bank uplasował krótkoterminowe papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 471 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Mniejsza emisja, o wartości 121 mln zł, to sześciomiesięczne obligacje zerokuponowe, które bank uplasował po cenie równej 99 proc. nominału. Większa seria na 350 mln zł, która została zarejestrowana w KDPW dzień później, to prawdopodobnie papiery 12-miesięczne. Bliższe ich warunki mogą być jednak znane dopiero w najbliższą środę.

Tylko w tym roku PKO BH wypuścił pięć serii krótkoterminowego długu o łącznym nominale ponad 1,3 mld zł.

W ubiegły piątek bank spłacił warte 200 mln zł obligacje o sześciomiesięcznym terminie wykupu.

Żadne z krótkoterminowych papierów PKO BH nie trafiają do giełdowego obrotu. Na Catalyst znajdziemy natomiast 22 inne emisje instrumentów dłużnych banku, w tym 18 serii listów zastawnych i cztery serie obligacji pochodzących z publicznych ofert dla zamożnych inwestorów indywidualnych. Za te ostatnie bank płaci WIBOR 6M plus 0,6 pkt proc. marży, co przy obecnych ofertach sprzedaży oznaczałoby konieczność zadowolenia się 2,02-2,15 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje