niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje SNP warte 500 mln euro

msd | 21 marca 2024
Czteroletnie euroobligacje z opcją wcześniejszej spłaty po trzech latach wyceniono ze 160 pb. marży.

Na senioralne nieuprzywilejowane obligacje (SNP) o wartości 500 mln euro zgłoszono 1,29 mld euro popytu. Chęć objęcia papierów zgłosiło 138 inwestorów, z czego ostatecznie trafiły one do 98 nabywców.

Przeprowadzona przez PKO BP emisja została zrealizowana w ramach programu EMTN, dla którego prospekt został zatwierdzony przez luksemburskiego nadzorcę. Papiery trafią więc na tamtejszą giełdą, ale także i na GPW w Warszawie.

Jak podaje GlobalCapital, na etapie budowy książki popytu PKO BP zdołał obniżyć marżę o około 40 pb.

Dla PKO BP była to pierwsza zagraniczna emisja obligacji nieuprzywilejowanych. Przed rokiem bank uplasował warte 750 mln euro papiery uprzywilejowane. 

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PKO BP, w tym dwie z nich to złotowy dług podporządkowany, a trzecia to właśnie uplasowane w ubiegłym roku uprzywilejowane papiery w euro. Z uwagi na wysokie jednostkowe nominały każdej serii, wszystkie one pozostają poza obszarem zainteresowań inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje