piątek, 20 października 2017

Newsroom

PKO BP wyemituje obligacje podporządkowane na 1,7 mld zł

| 16 maja 2017
Nowy dług bank chce uplasować w związku z zamiarem przedterminowego wykupu starszych papierów podporządkowanych.

Intencją banku jest przedterminowy wykup notowanych na Catalyst obligacji PKO0922 o wartości 1,6 mld zł. Do skorzystania z opcji call dojść może 14 września, pod warunkiem uzyskania zgody KNF, co powinno być jednak formalnością.

Starsze obligacje PKO chce zastąpić nową emisją, także 10-letnich papierów, ale tym razem o wartości 1,7 mld zł. Cała operacja ma na celu jak najlepsze wykorzystanie długu podporządkowanego, który co do zasady za zgodą KNF zaliczany jest do funduszy uzupełniających, ale na pięć lat przed terminem wykupu zaczyna być amortyzowany (przynosi bankowi mniejsze korzyści).

PKO nie informuje o wysokości kuponu nowych obligacji, najpewniej zostanie on ustalony w procesie budowy księgi popytu. W przypadku notowanej wyłącznie na rynku hurtowym serii PKO0922 bank płaci WIBOR 6M plus 1,64 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • PKO BP uplasował emisję na 400 mln CHF

  19 października 2017
  Dwie godziny przed publikacją komunikatu o zamknięciu emisji bank poinformował o podniesieniu wartości oferty z 350 do 500 mln CHF.
  czytaj więcej
 • PKO BP podnosi kwotę emisji

  19 października 2017
  Zamiast zapowiadanych dwa tygodnie temu 350 mln CHF bank chce pozyskać 500 mln CHF z emisji papierów dłużnych o okresie spłaty od trzech do czterech lat.
  czytaj więcej
 • PKO BP planuje emisję euroobligacji w CHF

  06 października 2017
  Bank chce pozyskać do 350 mln CHF z terminem spłaty od trzech do czterech lat. Mogą to być pierwsze papiery dłużne w szwajcarskiej walucie, które trafią na Catalyst.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje