czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

PKO BP wyemituje obligacje podporządkowane na 1,7 mld zł

| 16 maja 2017
Nowy dług bank chce uplasować w związku z zamiarem przedterminowego wykupu starszych papierów podporządkowanych.

Intencją banku jest przedterminowy wykup notowanych na Catalyst obligacji PKO0922 o wartości 1,6 mld zł. Do skorzystania z opcji call dojść może 14 września, pod warunkiem uzyskania zgody KNF, co powinno być jednak formalnością.

Starsze obligacje PKO chce zastąpić nową emisją, także 10-letnich papierów, ale tym razem o wartości 1,7 mld zł. Cała operacja ma na celu jak najlepsze wykorzystanie długu podporządkowanego, który co do zasady za zgodą KNF zaliczany jest do funduszy uzupełniających, ale na pięć lat przed terminem wykupu zaczyna być amortyzowany (przynosi bankowi mniejsze korzyści).

PKO nie informuje o wysokości kuponu nowych obligacji, najpewniej zostanie on ustalony w procesie budowy księgi popytu. W przypadku notowanej wyłącznie na rynku hurtowym serii PKO0922 bank płaci WIBOR 6M plus 1,64 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje