środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

Play chce splitu obligacji

msd | 12 stycznia 2021
P4, spółka operacyjna z grupy Play Communications, chce obniżyć wartość nominalną papierów PLY1226 z 500 tys. zł do 1 tys. zł oraz wycofać z warunków emisji kowenant mówiący o delistingu głównego akcjonariusza.

Spółka P4 zwołała na 3 lutego zgromadzenie obligatariuszy dla wartych 750 mln zł papierów PLY1226. Zasadniczym celem obrad ma być ujednolicenie „niektórych postanowień warunków emisji obligacji serii A i dostosowaniem do postanowień warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez emitenta w dniu 29 grudnia 2020 r.”.

Wśród oczekiwanych przez P4 zmian w warunkach emisji obligacji znalazł się między innymi split obligacji w stosunku 1:500. Każdy papier wart obecnie 500 tys. zł miałby zostać podzielony na 500 obligacji o nominale 1 tys. zł. Ponadto, P4 chce, aby z warunków emisji wycofany został kowenant mówiący o wycofaniu akcji Play Communications z obrotu na GPW. 

W listopadzie francuski Iliad przejął kontrolę nad Play Communications, a w grudniu ogłosił przymusowy wykup brakujących 3,3 proc. akcji. Jak wskazywaliśmy wcześniej, wycofanie – już zawieszonych – akcji Play’a z obrotu na GPW stanowić będzie naruszenie warunków emisji obligacji PLY1226 wyemitowanych przez P4. 

Obok splitu i wycofania kowenantu mówiącego o delistingu Play’a, P4 chce też zmian wybranych definicji w warunkach emisji obligacji. Chodzi między innymi o pojęcia dozwolonej wypłaty dywidendy, zmiany kontroli, skorygowanej EBITDA, czy wreszcie zadłużenia finansowego (wykreślenie leasingu). Ponadto, spółka chce również poluzowania obowiązków informacyjnych, w tym zwolnienia z konieczności publikacji skonsolidowanych sprawozdań przez Play Communications. Od teraz obligatariusze P4 mieliby otrzymywać raporty co pół roku i to tylko od emitenta.

W zamian za zgodę na zmianę WEO spółka oferuje inwestorom wypłatę 0,1 proc. premii, naliczanej od wartości nominalnej długu.

Za warte 750 mln zł obligacje PLY1226 operator płaci WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży. Na Catalyst papiery kwotowane są na 99,75/100,89 proc. nominału (bid/ask).

Wyemitowane w grudniu obligacje P4 o wartości 500 mln zł (1,85 pkt proc. marży na siedem lat) jeszcze nie trafiły do giełdowego obrotu.  

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o. (grupa Play)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje