wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

Play wyemituje obligacje na 500 mln zł

msd | 21 grudnia 2020
Pomimo ostatnich zmian właścicielskich i nadchodzącego wycofania operatora z GPW, spółka nie rezygnuje z obecności na lokalnym rynku długu – P4 ponownie wyemituje siedmioletnie obligacje, ale z nieco wyższą marżą.

Warte 500 mln zł papiery dłużne serii B oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 1,85 pkt proc. marży, której wysokość ustalono o 0,1 pkt proc. wyżej niż w wartej 750 mln zł emisji sprzed roku, także siedmioletniej.

Cel emisji nowych papierów nie został wskazany, a dzień ich emisji ustalono na 29 grudnia, co wskazuje, że P4 prawdopodobnie zamknęło już księgę popytu.

Poza lekkim podniesieniem marży, zasadnicza zmiana względem poprzedniej emisji sprowadza się do istotnego obniżenia jednostkowej wartości nominalnej każdej obligacji z 500 tys. zł do 1 tys. zł. Rosną więc szansę, że do handlu nowymi obligacjami będzie dochodzić częściej niż raz na kilka miesięcy, jak to ma obecnie miejsce z uplasowaną przed rokiem serią PLY1226.

W listopadzie Play Communications, spółka-matka w telekomunikacyjnej grupie, do której należy emitujące obligacje P4, zostało przejęte przez francuską grupę Iliad. W poniedziałek rano nowy właściciel Play’a ogłosił przymusowy wykup pozostałych 3,3 proc. akcji spółki oraz zapowiedział złożenie wniosku w sprawie wycofania jej z GPW. Jak wcześniej pisaliśmy, delisting Play Communications może stanowić przypadek naruszenia warunków emisji obligacji PLY1226. 

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o. (grupa Play)

 • Nie będzie splitu obligacji Play’a

  05 lutego 2021
  Właściciel lub właściciele 19 obligacji PLY1226 nie wyrazili zgody na zmianę ich jednostkowego nominału z 500 na 1 tys. zł. Natomiast przy wycofaniu kowenantu o delistingu Play’a, czy porzuceniu kwartalnego raportowania, nie obyło się bez wątpliwości.
  czytaj więcej
 • Play chce splitu obligacji

  12 stycznia 2021
  P4, spółka operacyjna z grupy Play Communications, chce obniżyć wartość nominalną papierów PLY1226 z 500 tys. zł do 1 tys. zł oraz wycofać z warunków emisji kowenant mówiący o delistingu głównego akcjonariusza.
  czytaj więcej
 • Iliad przejmie 96,7 proc. akcji Play’a

  20 listopada 2020
  Po rozliczeniu zakończonego właśnie wezwania francuska grupa telekomunikacyjna osiągnie na tyle wysoki udział w kapitale Play’a, że będzie mogła wycofać go z GPW. To zaś oznaczałoby naruszenie warunków wartych 750 mln zł obligacji spółki P4.
  czytaj więcej
 • Play utrzymał prawie 0,6 mld zł gotówki w III kw.

  05 listopada 2020
  Pomimo ponad 290 mln zł wydatków inwestycyjnych w III kwartale, telekomunikacyjna grupa utrzymała solidny zapas gotówki. Obniżyła natomiast poziom długu netto.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje