sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

PM Bank zapowiada przedterminowy wykup

msd | 08 marca 2023
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie zamierza przedterminowo wykupić podporządkowane obligacje PMS0624 o wartości 5 mln zł.

Wcześniejszą spłatę papierów PMS0624 zaplanowano na 24 marca, lecz bank złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu nimi nie później niż 14 marca.

PM Bank uzyskał zgodę KNF na przedterminowy wykup podporządkowanego długu. Samą decyzję o wcześniejszej spłacie zarząd banku miał podjąć jeszcze 28 lutego, mimo że komunikat w tej sprawie opublikowano z ponad tygodniowym opóźnieniem. W międzyczasie nie dochodziło jednak do żadnych transakcji.

W środę wczesnym popołudniem obligacje PMS0624 kwotowane są na 95,0/99,5 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Po wcześniejszej spłacie obligacji PM Bank zniknie z rynku Catalyst, gdzie notowany pozostanie dług już tylko czterech banków spółdzielczych (wobec ponad 20 w szczytowym momencie).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst