czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Krakowski Bank Spółdzielczy też chce wykupić obligacje przed terminem

msd | 08 marca 2023
Zarząd największego banku spółdzielczego złożył wniosek do KNF w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejszą spłatę podporządkowanych obligacji SBK0923.

Obligatariuszom przyjdzie jeszcze poczekać na ostateczną decyzję banku w sprawie wcześniejszego wykupu wartych 50 mln zł papierów SBK0923. Są to bowiem obligacje podporządkowane, z których wpływy zasiliły fundusze własne banku. Stąd też do ewentualnego przedterminowego wykupu wymagana jest zgoda KNF.

Zgodnie z warunkami emisji, ewentualny wcześniejszy wykup mógłby nastąpić w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym bank uzyska na to zgodę KNF. Niemniej, przedterminowy wykup musiałby zostać poprzedzony uchwałą zarządu i odpowiednim zawiadomieniem obligatariuszy.

Na wieść o możliwej wcześniejszej spłacie obligacje SBK0923 drożeją o 1,87 pkt proc. do 95,9 proc. nominału.

Kilka godzin wcześniej o zamiarze przedterminowego wykupu podporządkowanych papierów informował Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst