czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Polnord uplasował obligacje na 40 mln zł

msd | 22 czerwca 2018
Deweloper przydzielił nowe papiery na osiem dni przed wykupem starszej serii o wartości 50 mln zł, która pochodzi z jego jedynej oferty publicznej.

Za uplasowane obligacje serii MB3 Polnord zapłaci 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy trzyletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. Emisja miała charakter prywatny i prawdopodobnie skierowana była do inwestorów instytucjonalnych.

Nominał nowych obligacji serii MB3 to 10 tys. zł wobec 1 tys. zł dla starszych emisji. Papiery mogą trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest osiem starszych serii dewelopera. Z obrotu wycofano natomiast już warte 50 mln zł obligacje PND0618, które wygasają 30 czerwca.

- Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w ostatnich latach. Ze wsparciem mBanku przeprowadziliśmy udaną emisję na trudnym rynku (...) -  mówi Dariusz Krawczyk, prezes Polnordu, cytowany w komunikacie prasowym.

Natomiast kolejny wykup Polnord musi obsłużyć 30 lipca, gdy wygasać będą obligacje na 20,02 mln zł. 

W piątek do południa nie doszło do ani jednej transakcji obligacjami dewelopera. Wszystkie z nich we wcześniejszych dniach wyceniano nieco poniżej nominału. Rentowności wygasającego w latach 2019 i 2020 długu Polnordu wynoszą od 6,2 do 7,4 proc.

Tymczasem z akcjonariatu Polnordu wyszedł właśnie Murapol, który sprzedał posiadany pakiet 9,87 proc. akcji.  

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje