środa, 23 maja 2018

Newsroom

Polnord wyemituje kolejną serię obligacji

msd | 18 maja 2017
Wartość prywatnej oferty trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii NS9 ustalono na 5,2 mln zł.

Spółka nie informuje o wysokości kuponu, poza tym, że będzie on ustalany w oparciu o stopę WIBOR 3M. Wskazano natomiast na prawo emitenta do przedterminowego wykupu długu, za co obligatariuszom należałaby się dodatkowa premia. Jej wysokość zależeć będzie o terminu realizacji opcji call (od 1 do 0,2 proc. nominału).

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji oraz częściowe refinansowanie zadłużenia spółki – podano w komunikacie.

Docelowo papiery serii NS9 mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się obecnie cztery emisje Polnordu, wszystkie wygasające w 2018 r. Rynek wycenia je z 4,5-5,2 proc. rentowności brutto, za wyjątkiem serii PND0718, którą jeszcze nie handlowano.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

 • Polnord mniej zadłużony

  02 maja 2018
  Deweloperska grupa wypracowała w ubiegłym roku 70,3 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. O tyle też zmniejszyła zadłużenie finansowe, tym samym obniżając wskaźnik zobowiązań odsetkowych netto do kapitałów własnych do najniższego poziomu od co najmniej dwóch lat.
  czytaj więcej
 • Kolejne odpisy w Polnordzie

  24 kwietnia 2018
  Deweloper zaktualizuje wycenę aktywów finansowych, co obniży jego skonsolidowany wynik brutto za 2017 r. o 31,1 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Polnord zaksięguje dodatkowy zysk w sprawozdaniu za ubiegły rok

  19 kwietnia 2018
  Skonsolidowany zysk brutto dewelopera powiększony zostanie kwotą około 26,1 mln zł, która wynikać ma z ujęcia przyszłego odszkodowania spodziewanego od Warszawy, pomniejszonego o przeszacowanie nieruchomości.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje