niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Polnord wyemituje kolejną serię obligacji

msd | 18 maja 2017
Wartość prywatnej oferty trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii NS9 ustalono na 5,2 mln zł.

Spółka nie informuje o wysokości kuponu, poza tym, że będzie on ustalany w oparciu o stopę WIBOR 3M. Wskazano natomiast na prawo emitenta do przedterminowego wykupu długu, za co obligatariuszom należałaby się dodatkowa premia. Jej wysokość zależeć będzie o terminu realizacji opcji call (od 1 do 0,2 proc. nominału).

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji oraz częściowe refinansowanie zadłużenia spółki – podano w komunikacie.

Docelowo papiery serii NS9 mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się obecnie cztery emisje Polnordu, wszystkie wygasające w 2018 r. Rynek wycenia je z 4,5-5,2 proc. rentowności brutto, za wyjątkiem serii PND0718, którą jeszcze nie handlowano.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje