piątek, 30 października 2020

Newsroom

Polska Grupa Farmaceutyczna szykuje emisję refinansującą

msd | 12 października 2020
Dystrybutor leków przyjął program emisji obligacji do 150 mln zł. Jeszcze w tym kwartale spółka zamierza uplasować nowe papiery, a gwarantem sukcesu ma być zobowiązanie oferującego do objęcia 100 mln zł.

W ramach ustanowionego programu Polska Grupa Farmaceutyczna chce uplasować do 150 mln zł długu z okresem zapadalności do 21 miesięcy przy zabezpieczeniu poręczeniem Pelionu, jedynego akcjonariusza.

Jeszcze w tym kwartale PGF będzie chciała uplasować nowe papiery i najpewniej jej się to uda, ponieważ do objęcia wartego 100 mln zł długu zobowiązał się Haitong Bank, z którym spółka zawarła umowę agencyjną i o gwarantowanie emisji. Niemniej, spółka i tak zastrzega, że do emisji dojdzie, jeśli na rynku obligacji wystąpią „odpowiednie warunki”.

Za sześć tygodni, 25 listopada, PGF musi spłacić obligacje o wartości 100 mln zł. To wyemitowany w 2015 r. pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. 

W ostatniej transakcji papiery PGF1120 wyceniano na 99 proc. nominału, aktualnie zaś kwotowane są one na 99/99,74 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

 • Polska Grupa Farmaceutyczna wyemituje obligacje do 130 mln zł

  28 października 2020
  Uchwałę o emisji nowych obligacji spółka podjęła na pięć tygodni przed terminem spłaty wartych 100 mln zł papierów PGF1120.
  czytaj więcej
 • Spadek płynności grupy PGF w II kwartale

  26 sierpnia 2020
  Pomimo zmniejszenia zapasów i należności handlowych o ponad 410 mln zł w II kwartale, Polska Grupa Farmaceutyczna wykazała w tym czasie 194,5 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych, a jej wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej spadły do poziomu najniższego od wielu lat.
  czytaj więcej
 • Poprawa wyników i wzrost zadłużenia Polskiej Grupy Farmaceutycznej

  21 maja 2020
  Dystrybutor leków poprawił przychody i rentowność sprzedaży w I kwartale, ale zwiększenie kapitału obrotowego przypłacił wzrostem zadłużenia. Jak zwykle, na kontach grupy były tylko śladowe ilości gotówki względem wartości jej krótkoterminowego zadłużenia.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje