wtorek, 19 listopada 2019

Newsroom

Ponowny spadek zobowiązań funduszu MCI.PV FIZ

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 05 listopada 2019
Kontrolowany przez MCI fundusz zmniejszył w III kwartale wartość zobowiązań o 45,7 mln zł do najniższego poziomu od trzech lat. Wiązało się to z wyraźnym ubytkiem środków pieniężnych.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!
 • Więcej weksli w MCI Management

  01 października 2019
  Holdingowa spółka zamieniła część kredytów i pożyczek na zobowiązania wekslowe. Per saldo jej zadłużenie finansowe wzrosło w I półroczu tylko nieznacznie.
  czytaj więcej
 • MCI Management uplasowało nowe obligacje

  27 września 2019
  Należąca do Tomasza Czechowicza spółka, która jest głównym akcjonariuszem MCI Capital, wypuściła papiery dłużne o wartości nominalnej 26 mln zł. Tymczasem dług innego podmiotu z grupy MCI notowany jest na wielomiesięcznych maksimach.
  czytaj więcej
 • MCI Capital zamieniło obligacje na weksle

  09 września 2019
  Pomimo czerwcowej spłaty papierów dłużnych na 54,5 mln zł spółka nie obniżyła zadłużenia w II kwartale. W miejsce obligacji pojawiły się bowiem weksle na 60 mln zł, ale wobec spółki zależnej.
  czytaj więcej
 • Spadek zobowiązań MCI.PrivateVentures FIZ

  06 sierpnia 2019
  Po umorzeniu części certyfikatów, relacja zobowiązań do aktywów funduszy kontrolującego subfundusze MCI EuroVentures i MCI TechVentures spadła do poziomów najniższych od trzech kwartałów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje