wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Popyt na detaliczne skarbówki jak od linijki

msd | 14 października 2021
Wrześniowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła prawie 3,8 mld zł, już siódmy miesiąc z kolei utrzymując się na bardzo zbliżonym poziomie. Nadal ponad połowę popytu kierowano w stronę trzymiesięcznych papierów oprocentowanych na 0,5 proc. w skali roku.

Po wzroście o 69,5 proc. r/r sprzedaż detalicznych obligacji skarbu państwa wyniosła 3,8 mld zł we wrześniu i była podobna jak w sześciu poprzednich miesiącach (3,64-3,9 mld zł). Po raz kolejny największym powodzeniem cieszyły się trzymiesięczne papiery, na które trafiło prawie 2,09 mld zł. Drugie miejsce ponownie przypadało tzw. antyinflacyjnym czterolatkom (1,24 mld zł), a daleko za nimi były 10-letnie papiery emerytalne (230 mln zł) oraz stałokuponowe dwulatki (197 mln zł). Zainteresowanie trzyletnimi obligacjami, które w kolejnych okresach mogą zyskiwać dzięki wzrostowi WIBOR-u, to zaś skromne 13 mln zł. Mniej trafiło tylko na sześcio- i 12-letnie papiery rodzinne, które są zarezerwowane wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500+.

Po dziewięciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych wynosiła już 32,6 mld zł, osiągając nienotowaną nigdy wcześniej wartość. Ponad połowa z tego (16,8 mld zł) to jednak obligacje trzymiesięczne, które bywają wielokrotnie rolowane. Innymi słowy, te same pieniądze mogą pojawiać się w statystykach resortu finansów nawet kilkukrotnie w ciągu roku. Za dowód niech posłużą inne dane MF – najnowsze z nich wskazują, że przez pierwszych siedem miesięcy tego roku zadłużenie skarbu państwa z tytułu obligacji oszczędnościowych zwiększyło się o 10,4 mld zł, z czego papiery trzymiesięczne odpowiadały tylko za 2,1 mld zł tego wzrostu. Większość przypadała bowiem antyinflacyjne czterolatki, które podniosły w tym czasie dług skarbu państwa o 6,8 mld zł.

Na koniec lipca papiery czteroletnie odpowiadały za 29,2 mld zł z 51,9 mld zł zadłużenia skarbu państwa z tytułu obligacji oszczędnościowych. Osoby, które przed rokiem postawiły na ten rodzaj inwestycji, w aktualnym – drugim – okresie odsetkowym mogą się cieszyć z oprocentowania sięgającego 6,25 proc. w skali roku (papiery kupowane dwa i trzy lata temu oprocentowane są obecnie na 6,75 proc.).

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje