sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Poręczyciele obligacji EuCO wnioskują o upadłość

msd | 01 marca 2023
Trzy należące do Europejskiego Centrum Odszkodowań spółki, w tym dwie będące poręczycielami wymagalnych obligacji EUC0423, złożyły do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości.

Po nieudanej restrukturyzacji, spółki EuCO Finance, EuCO Cesje oraz EuCO Poręczenia zdecydowały o złożeniu do sądu wniosków o ogłoszenie upadłości. Dwa pierwsze z wymienionych podmiotów poręczają za warte 17,2 mln zł obligacje EUC0423, które EuCO przestało obsługiwać w październiku. Spółka nie przekazała wówczas obligatariuszom 1,4 mln zł tytułem spłaty części kapitału i wypłaty odsetek, chwilę później wchodząc pod parasol ochronny postępowania sanacyjnego. Na restrukturyzację, ale w lżejszej formie (tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu), zdecydowało się wówczas też pięć innych krajowych spółek, które poręczają za obligacje EuCO. Nie jest im jednak po drodze z wierzycielami, ponieważ większości z nich nie udało się zawrzeć układu.

Na zabezpieczenie papierów dłużnych EuCO składają się zastawy na jego akcjach, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, a także na akcjach i udziałach podmiotów zależnych. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowiono właśnie też poręczenia spółek zależnych, które razem z emitentem wystawiły oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Na koniec zawarto też umowę podporządkowania, która daje obligacjom i kredytowi w Santander Banku pierwszeństwo wobec pożyczki, jaką EuCO otrzymało od prezesa.

W pierwszej połowie lutego EuCO przesłało redakcji Obligacje.pl stanowisko, w którym zapewniało, że „władze spółki deklarują zamiar spłaty wszelkich zobowiązań w 100 procentach i podjęły działania zmierzające do osiągnięcia tego celu”.

Obrót obligacjami EUC0423 pozostaje zawieszony od października ubiegłego roku. Wcześniej papiery te wyceniano w okolicach 20-25 proc. nominału.

Z niespłaconymi obligacjami EuCO w portfelach zostały fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI oraz Opera TFI, a także fundusz emerytalny Aegona.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium