czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Pragma Inkaso z zyskiem dzięki dywidendzie od spółki-córki

msd | 13 września 2019
Windykator wykazał w końcu jednostkowy zysk, lecz pochodził on głównie z – jeszcze wówczas niewypłaconej – dywidendy od Pragmy Faktoring. Spółka sporo zainwestowała w obligacje wierzytelnościowego FIZ-a, ale jej zadłużenie nie zmieniło się istotnie.

W gruncie rzeczy sytuacja finansowa całej grupy Pragma Inkaso jest wiernym odbiciem tego, co dzieje się w należącej do niej Pragmie Faktoring. O kondycji tej ostatniej pisaliśmy w tym miejscu. Tymczasem sama Pragma Inkaso na poziomie jednostkowym to zupełnie osobna historia. Nie jest bowiem ona typową spółką holdingową, lecz windykatorem, radzącym sobie raczej średnio. Dość wspomnieć, że już od pewnego czasu Pragma Inkaso wykazywała jednostkową stratę netto, co w końcu zmieniło się w minionym kwartale.

Spółka miała prawie 3,3 mln zł zysku netto w II kwartale, o czym zdecydowało przede wszystkim relatywnie wczesne zaksięgowanie prawie 3,4 mln zł dywidendy od Pragmy Faktoring. Wypłata od spółki-córki nastąpiła dopiero w lipcu, dlatego na dzień bilansowy Pragma Inkaso wykazywała ją jeszcze w należnościach.

Co istotne, w minionym kwartale Pragma Inkaso poprawiła też przepływy operacyjne, które sięgnęły 4,8 mln zł. Zmiana stanu środków pieniężnych w spółce wyniosła zaś 6,8 mln zł zwiększając gotówkowe zasoby do 10,3 mln zł na koniec czerwca. Pragma Inkaso istotnie zwiększyła też zadłużenie finansowe (z 44,1 do 51,7 mln zł), co wiązać można z nabyciem papierów dłużnych.

W minionym kwartale Pragma Inkaso kupiła warte 9 mln zł obligacje funduszu wierzytelności Pragma 1 NS FIZ. Spółka nie wyjaśniła intencji takiego zakupu, pozostają więc spekulacje. W lipcu fundusz Pragma 1 NS FIZ wykupił wszystkich inwestorów innych niż Pragma Inkaso, którzy mieli uzyskać 6-8 proc. stopy zwrotu w skali roku. Prawdopodobnie obligacje mogły więc zostać wyemitowane właśnie na obsłużenie wykupu certyfikatów od zewnętrznych inwestorów funduszu.

Jednoczesny przyrost długu i gotówki nie zmieniły natomiast w sposób istotny samego długu netto Pragmy Inkaso. Wzrósł on bowiem o 0,8 mln zł do 41,4 mln zł i stanowił 0,77x kapitałów własnych wobec 0,81x kwartał wcześniej. Wzrosło natomiast ogólne zadłużenie spółki, z 0,49x w marcu do 0,55x trzy miesiące później.

Same krótkoterminowe zobowiązania, które podwoiły się w II kwartale, warte były 34,5 mln zł, z czego 22,3 mln zł to zadłużenie finansowe wymagalne w ciągu 12 miesięcy. Przy 28,3 mln zł aktywów obrotowych, w tym 10,3 mln zł gotówki, wskaźniki płynności bieżącej i natychmiastowej Pragmy Inkaso wynosiły kolejno 0,82x oraz 0,3x.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacje Pragmy Inkaso z terminami spłaty w marcu 2020 r. oraz maju 2021 r. W ostatnich transakcjach wyceniano je kolejno na 100 proc. oraz 98 proc. nominału.

W giełdowym obrocie znajduje się także pięć serii długu Pragmy Faktoring.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje