poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

PragmaGO chce zebrać 30 mln zł z publicznej oferty obligacji

Michał Sadrak | 11 czerwca 2024
Od środy faktoringowo-pożyczkowa spółka przyjmuje zapisy na kolejne papiery dłużne, tym razem proponując za nie 4,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

PragmaGO pozostała przy trzyletnim niezabezpieczonym długu, aczkolwiek ponownie zdecydowała się na obniżenie jego kosztu. Tym razem proponuje bowiem WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży wobec 5,0 pkt proc. w marcu, 5,15 pkt proc. w styczniu i 5,3 pkt proc. w listopadzie. Przy czym, wszystkie te emisje cieszyły się znaczącymi redukcjami zapisów (49-58 proc.).

Podobnie jak wcześniej, warunki nowej emisji gwarantują Pragmie możliwość przedterminowego wykupu długu. Spółkę zobowiązują natomiast do utrzymania długu netto poniżej 4,0x kapitałów własnych (wzrost wskaźnika zadłużenia powyżej 3,75x oznaczałby natomiast konieczność podniesienia marży o 0,5 pkt proc.).

Pozyskane z emisji wpływy PragmaGO zamierza przeznaczyć głównie na refinansowanie istniejącego zadłużenia.

- To nasza rekordowa pod względem wielkości oferta obligacji, która nie zwiększy poziomu zadłużenia. Pozyskane środki planujemy w dużej części przeznaczyć na refinansowanie droższego długu oraz tego, którego termin zapadalności wypada w najbliższych kwartałach. Dzięki temu poprawimy średnią zapadalność zadłużenia i obniżymy jego koszt, bez wzrostu dźwigni finansowej – wyjaśnił Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO, cytowany w komunikacie.

Zapisy na warte do 30 mln zł obligacje startują w środę, 12 czerwca i potrwają do 25 czerwca. Ofertę ponownie prowadzi DM BDM, a wspierają go także Michael/Ström DM oraz Noble Securities. Postawiony przed inwestorami próg wejścia to zaś 100 zł, co odpowiada wartości nominalnej jednej obligacji.

Oferowane papiery powinny trafić w lipcu do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się 14 innych serii długu Pragmy o łącznej wartości około 246 mln zł, z czego w perspektywie najbliższych 12 miesięcy wygasać będzie 73 mln zł.

Naszym zdaniem

Krok po kroku PragmaGO konsekwentnie obniża koszt finansowania, na co pozwala jej popyt zgłaszany przez indywidualnych inwestorów w kolejnych emisjach. Dopóki więc rynek spółce sprzyja, korzysta ona z nadarzających się możliwości, nie musząc wiązać wysokości obligacyjnej marży z rosnącym ryzykiem kredytowym (na koniec I kw. dług netto Pragmy sięgnął 2,5x kapitałów własnych wobec 1,3x rok wcześniej). 

Na korzyść Pragmy przemawia także zapowiedź przeznaczenia wpływów z emisji na refinansowanie zadłużenia, co może zaowocować tak wzmocnieniem bilansu, jak i rachunku wyników (niższe koszty odsetkowe).

Warto odnotować, że oferowane przez Pragmę 4,8 pkt proc. marży wciąż zawiera w sobie niewielką premię względem starszych serii, co znaczy, że spółka nie nadużywa kredytu zaufania, jakim obdarzają ją inwestorzy. Zakup od ręki obligacji pochodzących z trzech poprzednich złotowych ofert Pragmy wymagałby od inwestorów zaakceptowania około 4,60-4,75 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR. Co prawda, niekiedy rynek stwarza okazję do atrakcyjniejszych zakupów, ale to zajęcie głównie dla koneserów inwestujących zauważalnie mniejsze kwoty niż na rynku pierwotnym (średni zapis w emisjach Pragmy to zwykle około 50-60 tys. zł). 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje