sobota, 31 października 2020

Newsroom

PragmaGO ma umowę z Allegro

ems | 10 sierpnia 2020
PragmaGO będzie oferować w serwisie usługi faktoringowe polegające na natychmiastowej płatności dla sprzedających i możliwość odroczonej płatności dla kupujących.

Pragma zobowiązała się do zapewnienia środków odpowiednich do sfinansowania transakcji o wartości co najmniej 0,5 mld zł do końca 2021 r. i 1,2 mld zł do końca 2022 r. (i w kolejnych latach). Umowa jest bezterminowa z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przez 18 miesięcy od uruchomienia produkcyjnej współpracy Allegro nie może nawiązać współpracy z podmiotem konkurencyjnym wobec Pragmy, Pragma natomiast nie może zaoferować tego samego produktu podmiotom konkurencyjnym wobec Allegro.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PragmyGO, w tym jedna zapadająca jeszcze przed końcem roku. W grudniu spółka ma do spłaty warte 12 mln zł papiery PRF1220, które rynek kwotuje na 99,5/99,85 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A. (d. Pragma Faktoring)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje