czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

PragmaGO oferuje obligacje z 5,3 pkt proc. marży

Michał Sadrak | 10 listopada 2023
Od poniedziałku faktoringowo-pożyczkowa spółka ubiegać się będzie o 20 mln zł z publicznej oferty trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych.

Podobnie jak w poprzedniej ofercie na podstawie prospektu, PragmaGO zaproponuje inwestorom WIBOR 3M plus 5,3 pkt proc., co na razie dawałoby 11,03 proc. rocznie dla pierwszego trzymiesięcznego okresu odsetkowego (rzeczywista wysokość pierwszego kuponu ustalona zostanie 21 listopada). Ponownie są to obligacje niezabezpieczone, ale w stosunku do poprzedniej emisji ich okres spłaty wydłużono z dwóch lat i trzech miesięcy do trzech lat.

Zgłębiając szczegóły warunków emisji, inwestorzy dostrzegą przysługującą spółce opcję wcześniejszej spłaty, a także możliwość dodatkowego podniesienia marży, jeśli wskaźnik długu netto do kapitałów własnych przekroczy 3,75x (powyżej 4,0x doszłoby do naruszenia warunków emisji).

Zapisy na warte do 20 mln zł papiery przyjmowane będą w dniach 13-24 listopada. Stawiany przed potencjalnymi uczestnikami emisji próg wejścia to 100 zł, stanowiące równowartość jednej obligacji. Ofertę prowadzi DM BDM, którego wspierają także Michael/Ström DM oraz Noble Securities.

Sam przydział długu zaplanowano na 27 listopada, a w grudniu powinien on trafić do obrotu na Catalyst.

- To nasza pierwsza oferta w ramach IV publicznego programu emisji obligacji. W serii C1 planujemy pozyskać 20 mln zł. Pomimo wymagającej sytuacji makroekonomicznej i stagflacji, w dalszym ciągu rozwijamy zarówno faktoring, jak i innowacyjne produkty embedded finance w segmencie B2B. Mamy dobre wyniki finansowe - utrzymujemy stabilny portfel i ryzyko na bezpiecznym poziomie – powiedział Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO, cytowany w komunikacie.

Nowy program, dla którego KNF zatwierdziła prospekt we wrześniu, pozwala pozyskać spółce łącznie do 500 mln zł. 

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Pragmy o łącznej wartości 167,8 mln zł i terminach spłaty w latach 2024-2026. 

Naszym zdaniem

Jeśli pominąć jedno zlecenie o wartości około 26 tys. zł, pochodzące z wcześniejszych tegorocznych emisji niezabezpieczone papiery Pragmy kwotowane są przez sprzedających z nie więcej jak 4,8-5,0 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR. Premia w nowej emisji widoczna jest więc gołym okiem, choć wcale nie aż tak wysoka, gdy uwzględnić, że różnica w okresie spłaty do najkrótszych niezabezpieczonych serii to ponad półtora roku (PRF0125 oraz PRF0425). 

Nieoczekiwanie na giełdowym parkiecie konkurencję dla nowej emisji dostrzec też można w niektórych zabezpieczonych seriach długu Pragmy. By wspomnieć dużą podaż na papierach PRF1026, które kwotowane są przez sprzedającego z przeszło 4,5 proc. realnej marży. Niecałe 0,8 pkt proc. różnicy względem emisji z rynku pierwotnego w zamian za zabezpieczenie (zastaw na wierzytelnościach, weksle, trzy kosy) wydaje się być ciekawą propozycją dla bardziej ostrożnych inwestorów. 

Tak czy inaczej, wydłużając tenor nowej emisji o dziewięć miesięcy PragmaGO śmiało czerpie z sukcesu wcześniejszych tegorocznych ofert na podstawie poprzedniego prospektu, które cieszyły się dwu-, trzykrotnymi nadsubskrypcjami. Jak na razie, spółka nawet w najmniejszym stopniu nie widzi więc ryzyka, że portfele inwestorów mogły się nasycić jej długiem. 

Z kolei inwestorzy, którzy dostrzegają rosnące ryzyko kredytowe związane z szybkim tempem wzrostu Pragmy i jej zapotrzebowaniem na finansowanie dłużne pod dalszy rozwój portfela, będą mieli okazję wstrzymać się z decyzją o udziale w emisji przez kilka dni, ponieważ spółka przyspieszyła publikację sprawozdania za III kwartał na 15 listopada.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje