poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

PragmaGO pozyskała 16 mln zł

msd | 23 grudnia 2021
Faktoringowa spółka uplasowała czteroletnie zabezpieczone papiery dłużne, które trafiły do 29 inwestorów.

Papiery oprocentowane będą według formuły WIBOR 3M plus marża, której wysokości na razie nie ujawniono. Z czasem spółka odkryje karty, ponieważ obligacje mają trafić do obrotu.

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, dług zabezpieczony będzie zastawem na zbiorze wierzytelności oraz rachunku bankowym, a także trzema wekslami i oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji.

Warte 16 mln zł papiery trafiły do 29 inwestorów, w tym 26 osób fizycznych i prawnych niebędących inwestorami kwalifikowanymi. Teoretycznie PragmaGO miała możliwość przeprowadzić ofertę w trybie publicznym, ale prawdopodobnie nie skorzystała z tej możliwości między innymi z powodu bliskiego terminu upływu ważności prospektu (połowa stycznia).

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji PragmyGO. Pochodzące z publicznych ofert zmiennokuponowe papiery PRF0525 i PRF1025 sprzedający kwotują kolejno na 101,39 oraz 100,05 proc. nominału (ok. 5,7 i 6,1 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst