środa, 12 maja 2021

Newsroom

PragmGO trafi do Enterprise Investors

msd | 27 listopada 2020
Zarządzany przez Enterprise Investors fundusz private equity ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji faktoringowej spółki, aby ściągnąć ją z giełdy. Sprzedaż większości posiadanych akcji zapowiedział już główny akcjonariusz, Pragma Inkaso. Obligacje obu spółek drożeją.

Fundusz Polish Enterprise Fund VIII zawarł z Pragmą Inkaso umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia spółki PragmaGO, a także ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji tej ostatniej. Głównemu akcjonariuszowi, który zobowiązał się sprzedać akcje dające prawo do 72,07 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, fundusz zapłaci 18,1 zł za sztukę, zaś pozostałym inwestorom proponuje 24,5 zł za sztukę.

Intencją funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors jest wycofanie akcji faktoringowej spółki z giełdowego obrotu. Po rozliczeniu wezwania fundusz ma też podnieść kapitał zakładowy spółki o 60 mln zł po cenie „istotnie niższej” od tej z wezwania.

- Naszym celem jest wycofanie spółki z warszawskiego parkietu. Uważamy, że do rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału rynkowego PragmaGO potrzebuje znaczącego dokapitalizowania, które jesteśmy w stanie jej zapewnić. Dodatkowo zamierzamy wspierać kadrę menedżerską spółki swoim szerokim doświadczeniem z licznych inwestycji w branżę finansową i technologiczną. To wszystko uda się sprawniej i szybciej zrealizować, gdy PragmaGO będzie spółką niepubliczną – powiedział Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors, cytowany w komunikacie prasowym.

Zawarta z EI umowa akcjonariuszy zakłada, że po rozliczeniu wezwania Pragma Inkaso oraz Tomasz Boduszek, prezes obu spółek, pozostaną akcjonariuszami faktora. Będą oni jednak zobowiązani przystąpić do porozumienia akcjonariuszy na żądanie funduszu, aby przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki PragmaGO i wycofać je z giełdowego obrotu.

Za sprzedawane akcje Pragma Inkaso otrzyma od EI 32,3 mln zł. Tym samym spółka będzie w stanie całkowicie rozliczyć się z problemem niezrealizowanych gwarancji w funduszach wierzytelności. 

W osobnym komunikacie PragmaGO przekazała perspektywy wynikowe dla scenariusza bez dokapitalizowania przez przejmującego. Portfel należności faktoringowych i pożyczkowych miałby się zwiększyć z 92 mln zł w 2020 r. do 169 mln zł w 2021 r., by w kolejnych latach powoli rosnąć, do 231 mln zł w 2024 r. Oprocentowany dług miałby zaś wzrosnąć z 79 mln zł w tym roku do 146 mln zł rok później, gdy stanowiłby już 3,5x kapitałów własnych. Sam zysk netto z 2,7 mln zł w tym roku miałby natomiast wzrosnąć do 4,2 mln zł w 2021 r. i powoli rosnąć do 8,9 mln zł w 2024 r.

Zapisy w ogłoszonym wezwaniu potrwają od 16 rudnia do 29 stycznia. 

Na wieść o ogłoszonym wezwaniu wszystkie cztery serie obligacji faktoringowej spółki podrożały do 99,98-100 proc. nominału. Natomiast dług jej głównego akcjonariusza (PRI0521) podrożał do 99,82 proc.  

Notowane na Catalyst obligacje PragmaGO nie zawierają kowenantów związanych z wycofaniem akcji spółki z GPW. Emitentowi w każdym przypadku przysługuje natomiast opcja wcześniejszej sprzedaży.

- Jeśli chodzi o ogólne źródła finansowania w przyszłości to uważam, że obligacje nadal powinny być jednym z nich - poinformował Obligacje.pl Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO.

We wrześniu PragmaGO złożyła też w KNF prospekt dla programu emisji obligacji do 100 mln zł. 

- Nie widzę potrzeby zmiany planu dotyczącego prospektu obligacyjnego. (...) My oczywiście zaktualizujemy prospekt o nowe informacje - podsumował prezes faktoringowej spółki.

W przyszłym tygodniu, 2 grudnia, PragmaGO musi spłacić warte 12 mln zł obligacje PRF1220, które już zostały wycofane z obrotu na Catalyst. Spółka zawczasu zabezpieczyła środki na ich wykup poprzez uplasowanie nowej emisji, także na 12 mln zł. Jak się okazuje, prowadzono ją już podczas wznowionych negocjacji z EI (pierwszy dokument term-sheet zawarto jeszcze w listopadzie 2019 r., a we wrześniu 2020 r. zawarto do niego aneks).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A., Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje