środa, 08 kwietnia 2020

Newsroom

Prestiżowa emisja resortu finansów zawieszona na debiucie

msd | 18 lutego 2020
Wyemitowane niedawno z ujemną rentownością pięcioletnie skarbowe papiery na 1,5 mld euro zostały zawieszone przez GPW już pierwszego dnia obecności na warszawskim parkiecie.

Jako przyczynę zawieszenia obligacji EUR0225 Giełda Papierów Wartościowych wskazuje na „brak informacji o odsetkach na dzień rozliczenia”, co najczęściej oznacza, że emitent nie przekazał w terminie tabel odsetkowych. Smaczku sprawie dodaje fakt, że to obligacje, od których Ministerstwo Finansów akurat nie będzie płacić żadnych odsetek (ustalono zerowy kupon). 

Pięcioletnie papiery EUR0225 zostały uplasowane na początku lutego po cenie emisyjnej równej 100,512 proc. nominału, co oznaczało wówczas 0,102 proc. ujemnej rentowności.

Warte 1,5 mld euro papiery uplasowano przy popycie sięgającym 6,5 mld euro, wynika z informacji podanych przez MF na początku lutego. Jak wówczas informowano, była to pierwsza emisja pięcioletnich papierów kraju spoza strefy euro lub o ratingu poniżej AAA, gdy na rynku pierwotnym ustalono ujemną rentonwość.

Na GPW znajduje się też dziewięć innych eurowych obligacji skarbu państwa, którymi do żadnych transakcji praktycznie nie dochodzi.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje