sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Prezes Fast Finance zrezygnował

msd | 18 września 2020
Po kilkunastu miesiącach sprawowania funkcji prezesa Tomasz Mihułka złożył rezygnację nie wskazując na jej przyczyny.

Jako termin obowiązywania złożonej rezygnacji Tomasz Mihułka wskazał na koniec dnia 7 października.

Dotychczasowy prezes pełnił swoją funkcję od lipca ubiegłego roku. Wcześniej niecałe dwa miesiące wykonywał też czynności członka zarządu na zasadzie oddelegowania z rady nadzorczej.

W osobnym komunikacie Fast Finance poinformowało o zawarciu kolejnego porozumienia z właścicielem pozagiełdowych obligacji. 

Od stycznia 2019 r. windykator znajduje się w postępowaniu układowym, spod którego wyłączone mają zostać obligacje serii M, jedyny giełdowy dług Fast Finance. Do spłaty papierów miało dojść z przedmiotu zabezpieczenia (pakietów wierzytelności), które zostało przejęte przez administratora. Z wartych 4,66 mln zł obligacji inwestorzy otrzymali dotychczas około 16,6 proc. kapitału, lecz spływ kolejnych rat ustał wraz ze zmianą administratora zabezpieczeń.

Obrót obligacjami FFI0121 nieustannie pozostaje zawieszony.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje