środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Prezes Kredyt Inkaso kupił obligacje spółki

msd | 17 maja 2022
Maciej Szymański nabył za około 750 tys. zł papiery dłużne serii K1, które Kredyt Inkaso uplasowało w marcu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Prezes windykacyjnej spółki kupił 750 obligacji serii K1, każda o nominale 1 tys. zł. Transakcję zawarto poza obrotem giełdowym (papiery nie są obecnie notowane).

Warte 103 mln zł papiery serii K1 Kredyt Inkaso uplasowało wśród 33 inwestorów podczas marcowej oferty obliczonej na 100-165 mln zł. Za zabezpieczony dług spółka zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży (5,3 pkt proc. marży w pierwszym okresie odsetkowym) przy siedmioletnim okresie spłaty, ale przewidującym okresową amortyzację począwszy od września 2023 r. 

W ramach marcowych emisji refinansujących Kredyt Inkaso uplasowało wśród inwestorów instytucjonalnych łącznie 158,75 mln zł w dwóch seriach, a w kwietniu spółka przydzieliła także adresowaną do inwestorów indywidualnych emisję publiczną, która pozwoliła jej zebrać 17 mln zł. W tym przypadku był to jednak 3,5-letni niezabezpieczony dług, także z 4,9 pkt proc. marży, ale ponad WIBOR 3M.

Pochodzące z marcowo-kwietniowej emisji publicznej papiery KIN1025 wyceniane są na 100 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst